Arbejdsskade

Lændesmerter og nakkesmerter koster arbejdsmarkedet milliarder af kroner

Lændesmerter og nakkesmerter er de klart mest hyppige årsager til tabte arbejdsdage. I en opgørelse fra sundhedsstyrelsen fremgår det, at disse sygdomsgrupper alene udgjorde for over 8,5 millioner sygedage blandt erhvervsaktive mænd og kvinder. Den gode nyhed er, at der er noget og gøre ved det! Styrketræning og motion er i langt de fleste tilfælde en af de væsentligste tiltag både i behandling og forebyggelse af muskelsmerter, herunder lænd og nakke-smerter. Se mere her!

Migræne og artrose (gigt)

Ligeledes er migræne og artrose (gigt) højt på listen over sygemeldingsårsager, og her kan den rigtige træning på samme måde afhjælpe nogle af de spændingshovedpiner, som kan medføre migræne. Ved artrose er bevægelse ligeledes enormt vigtigt og styrketræning kan ikke bare afhjælpe smertende led, og forebygge muskeltab men også give mere overskud i hverdagen.


Figur 1: Sygedage i Danmark på grund af udvalgte sygdomme blandt mænd og kvinder.  Årligt gennemsnit for 2010- 2012

 

Kortere sygefravær, såsom fravær som følge af forkølelse eller lettere ryg- eller nakkesmerter, er ikke inkluderet i ovenstående figur. Derfor er den reelle forekomst af ryg og nakke smerter, med alt sandsynlighed endnu højere, end de her præsenterede tal.


Figur 2: Produktionstabsomkostninger i Danmark for udvalgte sygdomme. Årligt gennemsnit for 2010-2012.

Effekten af den høje forekomst af sygdom som følge af nakke og lændesmerter kan direkte måles i tabt produktion, og de årlige omkostninger anslås til at være over 6,5 milliarder DKK for de danske arbejdspladser, og over 3 milliarder som følge af migræne og artrose. Der er derfor enorme summer at hente hvis man er i stand til, at reducere forekomsten af disse sygdomme. I et regneeksempel fra Rockwool ses der således en besparelse på over 3 millioner kroner ved en reduktion fra 6% (hvilket er tæt på det kommunale gennemsnit) til 2,3% (hvilket er tæt på gennemsnittet for private organisationer).

Reduktionen i sygefravær fra ovenstående eksempel er sammenlignelig med den Chili Security opnåede. Efter bare et 9 måneders forløb med Forebyg Arbejdsskader, så Chili Security en reduktion i sygefravær på hele 67,7%. Resultater, da medførte, at virksomheden senere vandt prisen som Danmarks sundeste arbejdsplads i 2017.  Tidligere studier har da også påvist en positiv return of Investment ved ordentligt udførte træningsinterventioner på arbejdspladsen. Ifølge University of Michigan Health Management Research Center kan virksomheder, som målrettet arbejder med sundhedsfremme og stresshåndtering nå et ROI på 1½-12. Dvs. for hver hundrede kroner brugt på sundhedstiltaget får virksomheden mellem 150 og 1200 kroner tilbage.

Konklusion: sygefravær som følge af nakke- og lændesmerter er en kæmpe udfordring for danske arbejdspladser, og der er mange penge at spare ved sundhedstiltag som forebygger og behandler nakke og lændesmerter.

Kilder:

  • Sundhedsstyrelsen (2015) – omkostninger for forskellige sygdomsgrupper ved sygefravær

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/00C6825B11BD46F9B064536C6E7DFBA0.ashx

https://www.sst.dk/da/nyheder/2015/~/media/55896D001B424509BE56D0D68CB7D1B2.ashx

  • Hakkinen og andre (2001) – træning og artrose

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11263764

  • Job og Trivsel (2017) – omkostninger som følge af sygefravær

http://www.jobogtrivsel.dk/Files/Filer/hvad_koster_sygefravaeret.pdf

  • Madsen og andre (2017) – styrketræning og spændingshovedpine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28750588


Af Mikkel Iwanoff Kolind

Chef for udvikling og implementering

mk@Forebygarbejdsskader.dk

27.12.2017